Dịch vụ đại lý hàng hải cho tất cả các loại tàu biển trong cảng biển Việt Nam, Hàn Quốc, Singapore:

  • Các tàu dịch vụ dầu khí (AHTS, OSV, sà lan cẩu công trình, giàn khoan tự nâng,..)
  • Các loại tàu hàng (Tàu hàng rời, tàu container, tàu hàng lỏng, tàu siêu trường siêu trọng, tàu bán chìm,..)
  • Các loại tàu biển khác (Tàu chở khách, phà chở khách, tàu kéo sà lan công trình…)
  • Cung cấp hàng hóa cho tàu bao gồm: thực phẩm, phụ tùng, hải đồ…
  • Thu xếp dịch vụ cho thuyền viên: thủ tục xuống/rời tàu, dịch vụ y tế…
  • Thu xếp thẻ đi bờ, thẻ xuống tàu, thị thực làm việc, giấy phép làm việc, thẻ cư trú…
  • Dịch vụ vận chuyển hành khách, thu xếp khách sạn/phòng nghỉ.
  • Dịch vụ thu xếp cảng bến bao gồm cầu cảng, sắp xếp phương tiện như: xe tải, xe cẩ, xe nâng, nhân lực, nhà kho,…
  • Thu xếp giấy phép hoạt động cho tàu bao gồm: giấy phép hoạt động nội địa, giấy phép hoạt động trong vùng nước cảng biển, giấy phép hàn cắt…
Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *